FORBRUGERINFORMATION

Foreningens formål er at medvirke til effektiv forebyggelse af knogleskørhed og frembringe videnskabelige dokumentation omkring dokumenteret kalkprodukter der målbar virkning på knoglemassen.

Løsningen er effektiv og forsvarlig - vi vil påvirke de ansvarlige sundhedsmyndighederne – og bringe valid information og oplysning til alle.

Der vil vi gøre en indsats for at få sat fokus på forebyggelse - Dels ved kommunikation med landets ansvarlige ministerier, dels fabrikanterne, så der på ingen måde kan være tvivl om, hvordan sammensætningen af virksomme kalktabletter på videnskabelig basis sikker virkning for fremtiden at forebygge Osteoporose.


Hvad du bør vide

98% af de kalkprodukter, der i dag tilbydes befolkningen er fejldeklarerede. Det daglige behov for ren calcium er 600-800mg, hvilket kun er muligt at opnå gennem kosten.

Fra Calciumcarbonat (kridt) optages 120mg ud af de 600-800mg, og dette er gældende for alle kosttilskudsprodukter med angivelse af "Calcium".
Derudover er ingen kosttilskud baseret på Calciumcarbonat påvist at have en forebyggende virkning mod knogleskørhed.

Dette viser hvor vigtigt det er, at kalkprodukter til forebyggelse skal være underlagt Sundhedsstyrelsen ved lovgivning, og være videnskabeligt dokumenteret for optagelighed og virkning på knoglerne, for at sikre resultater til gavn for befolkningen.

I 1997 var 300.000 ramt af knogleskørhed - I dag nærmer vi os 900.000 patienter.
Industrien vinder mens befolkningen taber hvilket understreges af, at der gennem nu 25 år er blevet vildledt til at tro, at kosttilskud forebygger knogleskørhed.

Tag ikke calcium og vitamin D3 indholdende Calciumcarbonat

 • Hvis du er allergisk over for calcium, D-vitamin eller et af indholdsstofferne i calcium og vitamin D3.
 • Hvis du har sygdomme eller tilstande, der medfører for højt indhold af calcium i blodet eller urinen.
 • Hvis du har nedsat nyrefunktion eller lider af nyresten.
 • Hvis du har for højt indhold af D-vitamin i blodet.
 • Hvis du er i langtidsbehandling med calcium og Vitamin D3, især hvis du også tager vanddrivende medicin eller hjerteglykosider til behandling af hjertesygdomme.
 • Hvis du har tegn på nedsat nyrefunktion eller tendens til at få nyresten.
 • Hvis du har sarkoidose (en sygdom i immunsystemet, som kan øge niveauet af D-vitamin).
 • Hvis du lider af knogleskørhed og samtidigt ikke er i stand til at bevæge dig omkring.
 • Hvis du tager andre produkter indeholdende D-vitamin. Supplerende doser af calcium D-vitamin bør kun tages under vejledning og kontrol fra lægen.
 • Så længe du får calcium og Vitamin D3 skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt. Oplys altid ved blodprøve- og urinkontrol, at du er i behandling med calcium og vitamin D3.

Det kan påvirke prøveresultater

 • Hvis du oplever tegn på hypercalcæmi (for meget kalk i blodet) eller nedsat nyrefunktion bør din læge nedsætte dosis eller stoppe behandlingen.
 • Brug af anden medicin sammen med calcium og vitamin D3.
 • Calciumcarbonat kan påvirke optagelsen af tetracyklinpræparater, hvi de tages samtidigt. Derfor skal tetracyklin tages mindst to timer før eller fire til seks timer efter indtagelse af calcium og vitamin D3.
 • Medicin indeholdende biphosphonater skal tages mindst en før indtagelse af calcium og vitamin D3.
 • Calcium kan reducere effekten af levothyroxin.
 • Virkningen af antibiotika kan blive reduceret hvis det tages samtidigt med calcium. Antibiotika skal tages to timer før eller seks timer efter calcium og vitamin D3.
 • Calciumsalte kan nedsætte optagelsen af jern, zink og strontiumranelat hvorfor disse bør tages mindst to timer før eller efter et måltid.