Liste med undersøgelser fra 1990

Den Danske befolkning og det Offentlige føres bag lyset med total værdiløse kalktilskud med forurening i form af bly — cadium m.v. Bivirkninger, der påføre dem unødige lidelser - forstoppelse og træthed — Jernmangel ( anæmi ).
Danske firmaer markedsføre udokumenterede kalkprodukter og spiller hasard med befolknings helbred og det offentlige påføres store unødvendige udgifter pga. ( kalk = kridt) til forebyggelse og behandling af Osteoporose. Medicinalindustrien og kosttilskudsfirmaerne rekommenderer via læger total uvirksom værdiløs kalk, der er uden medicinsk eller videnskabelig dokumentation.

1990-1991
Ekman : Svensk rapport.
Undersøgelse foretaget på 14 personer (10 kvinder + 4 mænd).
Denne undersøgelse er ikke videnskabelig
dokumentation.

Osteoporose en folkesygdom, der rammer hver 3.- 4. kvinde og hver 5. mand. Kosttilskudsfirmaer Pharma Vinci A/S - Unikalk.Dansk Droge -Stærk Kalk- m.fl. markedsføres ved hjælp af artikler og kraftig annoncering i osteoporosebladet og opnår en blåstempling af uvirksomme produkter.
Denne undersøgelse anvendes som salgsartikel og udnyttes professionelt af firmaet i hele landet. Den danske befolkning bliver indbildt, at det er nødvendigt at indtage Unikalk (calciumcarbonat ) for at forebygge og helbrede sygdommen osteoporose - Det lykkedes med stor dygtighed at få læger og hospitalsvæsen samt myndigheder med på vognen.
Specielt ældre mennesker spiser kalk i god tro, og det påfører dem en unødig gene, som nødvendiggør indtagelse af forøget behov af afføringsmidler.
Herunder unødvendige offentlige udgifter til hjemmehjælp m.v.
Firmaer i forening med osteoporoseforeningen anvender falske forudsætninger, som forbrugeren ikke kan gennemskue.
( artk. Søren juler EK.)

1996
Randers-projektet igangsættes af Osteoporoseforeningen med professor Leif Mosekilde & Ph.d Erik Ros Larsen.

2.200 personer indgår i calciumundersøgelsen.

Heraf må mere end 700 personer udgå grundet forstoppelse.
Randers kommune ønsker ikke at udsende advarsel for ikke at forskrække deltagerne.

Osteoporoseforeningen, der bl.a. modtaget støtte med flere hundredetusinde kr. fra Sundhedsministeren, advarer ikke medlemmerne mod bivirkninger.

1998
Pharma Vinci A/S køber en undersøgelse på produktet Unikalk Calciumcarbonat i form af en urinudskillelse. heri deltager 20 personer på Osteoporoseklinikken, Århus Amtssygehus v/ Overlæge Peter Charles & læge Lene Mortensen.

Ingen dokumentation for optagelse på knoglerne - undersøgelsen er uvidenskabelig og værdiløs alene på grundlag af antal deltagere.

2000
Overlæge Lene Mortensen udarbejder kalkoversigt for osteoporoseforeningen med fremhævelse af speciel Unikalk som værende undersøgt for optagelighed. Via foreningens hjemmeside, samt bladet "Apropo" rekommenderes produktet overfor patientforeningens medlemmer. Samtidig annonceres for produktet UNIKALK.

2003
Offentligøres Randersprojektet (1996) i International med. puplikation (intet om bivirkninger).
Dette har sansynligvis til hensigt at støtte salget af produktet for NYCOMED "Calcichew "på det
internationale marked.
( Med.artk.)

2004
Osteoporose konferencen i Boston, USA, offentliggør den australske undersøgelse, der bekræfter, at calciumcarbonat - indtagelse med en dosis på 1200 mg daglig i 5 år ikke hindrer rygsammenfald. Ingen af de danske såkaldte eksperter med tilknytning til bl.a. Osteoporoseforeningen, der har deltaget, fremkommer med oplysninger om undersøgelsen.
(Med. arkt.)

2005
BMJ 30. april 2005 British Medical Journal offentliggør undersøgelse af det danske lægemiddel "Calcichew". Denne bekræfter, at calciumcarbonat ikke har nogen forebyggende eller helbredende virkning på Osteoporose.
(BMJ)

Lancet Maj 2005
Undersøgelse med deltagelse af 15.024 patienter med efterfølgende brud har bevist, at
calciumcarbonat (kridt) og vitamin D3 ingen effekt har.
(Lancet)

2006
Levnedsmiddelstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Forbrugerrådet, Dansk Fødevareforskning samt Lægemiddelstyrelsen er ikke i stand til at bevise eller dokumentere at calciumcarbonat (kridt) har nogen ernæringsmæssig, forebyggende eller behandlende effekt mod sygdommen osteoporose.
På trods heraf fastholdes, at calciumcarbonat (kridt) styrker knoglerne.
En skandale i danmark er under opsejling — på mange måder forsøges fra firmaer og myndigheder at stoppe sagen idet de økonomiske interesser åbenbart er større end at give befolkningen en saglig og ærlig information.